ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางการแพทย์ เรื่อง ขอให้แพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัว ขณะนี้มีผู้ยืนยันรายงานตัวทั้งสิ้น ดังนี้ 1. นายอาดิลก์ ยานยา 2. นายหฤษฎ์ อึ้งปัญสัตวงศ์ 3. นายธนดล จิรวารศิริกุล 4. นางสาวณิชารีย์ เครือกาญจนา 5. นางสาวอิสรีย์ จิรวารศิริกุล 6. นางสาวพัทธนันท์ [...]
ประกาศการรายงานตัวแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2561 Link : แบบรายงานตัวปี 2561 [...]
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แพทยสภา http://www.tmc.or.th/ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ http://203.157.39.26/bmta/ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcst.or.th/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย www.rcpt.org/ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย dir.sanook.com ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย www.thaifammed.org/doc/…/WS15-17Nov53.html สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย http://www.sothep.com/aggregator/sources/1 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org/index.php [...]