ช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาล

ช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรติดต่อ 0 2353 9801

 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 8 อาคาร 33 ปี

เบอร์โทรติดต่อ 0 2353 9734