Author
admin

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางการแพทย์ เรื่อง ขอให้แพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานตัว ขณะนี้มีผู้ยืนยันรายงานตัวทั้งสิ้น ดังนี้ 1. นายอาดิลก์ ยานยา 2. นายหฤษฎ์ อึ้งปัญสัตวงศ์ 3. นายธนดล จิรวารศิริกุล 4. นางสาวณิชารีย์ เครือกาญจนา 5. นางสาวอิสรีย์ จิรวารศิริกุล 6. นางสาวพัทธนันท์ [...]
ประกาศการรายงานตัวแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2561 Link : แบบรายงานตัวปี 2561 [...]