เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

.:: สื่อสิ่งพิมพ์ ::.

 

ความรู้เรื่องโรคปวดหลัง  โดย น.พ.ธวัช  ประสาทฤทธา

ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้ใน โรงพยาบาลเลิดสิน  โดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด

การจัดการความรู้ โดย น.พ.สุทัศน์  ดวงดีเด่น

การดำินินงานการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน โดย น.พ. สุทัศน์ ดวงดีเด่น


 

ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน โดย น.พ.ธวัช  ประสาทฤทธา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดย นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์

Statistic methods by Rachata Tugsiripat, M.D.

 

 

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2551         Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.1 No.1 Jul-Sep 08 p1-58

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2552 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.1.No.1 Jan-Mar 09

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2553 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.3.No.1 Jan-Mar 10


วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2553 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.3.No.3 Jul-Sep 10


 

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม-ธันวาคม 2551 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.1 No.2 Oct-Dec 08

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2552 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.2.No.2 Apr-Jun 09

วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553 Journal of KM Lerdsin Hospital Vol.3.No.2 Apr-Jun 10

 

  ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

  ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2552 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-01-31 (13942 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp