เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ติดต่อตึกอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
ตึกอำนวยการ
ชั้น แผนก หมายเลข
ชั้น Gชั้น 1
ยามรักษาการณ์
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
สายตรงอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย 30 บาท
ห้องผ่าตัดเล็ก
ศูนย์กู้ชีพ
สายตรงศูนย์กู้ชีพ
เวรคดี (ในเวลา)
เวรเปล ER (นอกเวลา)
ศูนย์เปล
เวรคดี (นอกเวลา)
ห้องจ่ายยานอกเวลา
ศูนย์รับผู้ป่วยใน
ประชาสัมพันธ์
สายตรงประชาสัมพันธ์
ประกันสังคม
สายตรงประกันสังคม
โทรสารประกันสังคม
พยาบาลประชาสัมพันธ์
การเงิน
ห้องบัตร 30 บาท (CPU)
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ห้องบัตร
ห้องบัตรใหม่
ศูนย์เก็ษเวชระเบียน
OPD เวชปฎิบัติทั่วไป
ห้องฉีดยา
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
สายตรงเภสัชกรรม
1001
1030-1,1036
9601
9600
1032
1033
9602-3
1034
1035
1171
1037
1161
1110.9754
1111
9604
1112
9605
9606
1113,.9754
1114
1173-4,.9658-60
1115
1116-7
1170
1172
1155-6
1157
1160
1161
9612
หน้าถัดไป(2/3)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2004-08-20 (35146 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp