เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน
การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ประชาสัมพันธ์         ในการนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 5 ช่องทางดังนี้

        1. เว็บไซต์ โรงพยาบาลเลิดสิน www.lersin.go.th
        2. ตู้รับเรื่องร้องเรียนประจำหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย และงานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น G - ชั้น 5
        3. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ โรงพยาบาลเลิดสิน 190 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
        4. โทรศัพท์ 0 2353 9801 โทรสาร 0 2353 9756
        5. ห้องรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก / หัวหน้าหน่วยงาน / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านไกล่เกลี่ยและข้อร้องเรียน<< คลิกที่ภาพเพื่อขยาย >>


_POSTEl ศุกร์ 29 ก.ค. 11@ 05:41:36 ICT โดย webmaster

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· God
· ข้อมูลเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์
· เสนอข่าวโดย webmaster


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ประชาสัมพันธ์:
การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 3.85
จำนวนผู้ลงคะแนน: 7


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

"การรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลเลิดสินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp