เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สายาพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 25 ธ.ค. 17@ 15:08:07 ICT (120 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสขุฯ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 20 พ.ย. 17@ 16:31:26 ICT (129 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 27 ต.ค. 17@ 15:53:23 ICT (182 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 27 ต.ค. 17@ 15:52:51 ICT (110 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 ต.ค. 17@ 10:21:28 ICT (113 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พกส.)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 ต.ค. 17@ 09:26:56 ICT (142 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัคร พกส. (วันที่ 2-16 ตุลาคม 2560 ) 19 ตำแหน่ง 48 อัตรา
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 15:32:07 ICT (278 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัคร พกส. (วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 15:31:34 ICT (101 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เภสั
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 15:30:52 ICT (108 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ พกส. (เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย พนง. ห้องยา พ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 19 ก.ย. 17@ 14:19:44 ICT (180 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

214 เรื่อง (22 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp