ผลงานนวัตกรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2560 

ลำดับ

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

ผลงานนวัตกรรมของโรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2560 

38

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลระหว่าง Medical silicone arch support และ RTV sealant silicone นายสมัย  เสือครบุรี