งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2559


ผลงานวิจัยของบุคคลากรโรงพยาบาลเลิดสินที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารต่างประเทศ

 

ลำดับ

เรื่อง

ชื่อผู้ตีพิมพ์

วารสาร

1 Health-Risk Factors and the Prevalence of Chronic Kidney Disease: Cross-Sectional Findings from a National Cohort of 87,143 Thai Open University Students. Thawornchaisit P, de Looze F, Reid CM, Seubsman SA, Tran TT1, Sleigh A; Thai Cohort Study Team. Glob J Health Sci. 2015 Feb 24;7(5):59-72.
2 Management of acute unstable distal clavicle fracture with a modified coracoclavicular stabilization technique using a bidirectional coracoclavicular loop system. Kanchanatawan W1, Wongthongsalee P2. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2016 Feb;26(2):139-43
3 Cytoprotective effect of glutaraldehyde erythropoietin on HEK293 kidney cells after silver nanoparticle exposure. Kanidta Sooklert, Supreecha Chattong, Krissanapong Manotham, Chawikan Boonwong I-yanut Klaharn, Depicha Jindatip and Amornpun Sereemaspun Int J Nanomedicine. 2016 Feb 12;11:597-605
4 Nerve Transfers to Restore Shoulder Function Somsak Leechavengvongs, Kanchai Malungpaishorpe, Chairoj Uerpairojkit, Chye Yew Ng, FRCS(Tr&Orth), BDHS, EBHSDb, Kiat Witoonchart Hand Clinics. Volume 32, Issue 2, May 2016, Pages 153–164
5 Integral Suture-Handling Techniques for Arthroscopic Sliding Knots Kanchanatawan W, Kongtharvonskul J, Dorjiee G, Suppauksorn S, Pornvoranunt U, Karchana P. Arthrosc Tech. 2016 Jul 4;5(4):e713-e716